Każdy projekt to indywidualne podejście do tematu, wynikające z ustaleń z Klientem. Funkcjonalną witrynę WWW wykonujemy w kilku etapach pracy:

1. Ustalenie przeznaczenia witryny oraz sposobu zaprezentowania na niej informacji.

2. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstrony.

3. Akceptacja Klienta (ewentualne poprawki).

4. Rejestracja domeny i miejsca na serwerze (opcja).

5. Wykonanie funkcjonalnej witryny WWW.

6. Akceptacja Klienta.

7. Umieszczenie witryny w sieci Internet lub przekazanie materiału w postaci elektronicznej (dyskietka, płyta CD lub e-mail), gotowego do umieszczenia na serwerze.

8. Zgłoszenie witryny do wyszukiwarek i katalogów tematycznych.

Czas potrzebny na wykonanie witryny zależy od stopnia skomplikowania, ilości podstron, ilości elementów graficznych. W praktyce waha się od 14 do 30 dni od chwili przekazania przez Klienta kompletnych materiałów (teksty, zdjęcia, rysunki itp.), które mają być wykorzystane w tworzonej witrynie WWW.
 

powrót